Честване на 110 години от рождението на проф. инж. Стоян Колев, основател на катедра "Строителни материали"

Стоян Колев е роден в с. Змейково, Старозагорско. Завършил "Строително инженерство" във Виена, Австрия.

Основоположник на изпитването на строителни материали в България.

От 1948 г. е дългогодишен директор на НИСИ.

Основава през 1955 г. специализирана изпитвателна лаборатория, а от 1962 г. е ръководител катедра "Строителни материали" във Висшия инженерно-строителен институт (сега УАСГ).

Честването се състоя на 25.06.2015 в зала 222 на УАСГ - гр. София