50 години НТССБ

Тържествено събрание на 23.10.2015 г. от 15,30 ч. в зала №4 на НДНТ, ул. „Раковски” 108, София.