Предстоящи Семинари

Предстоящи Семинари (3)

Предстоящи семинари

Смолян, 05.04.2019 г.

1.  Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга.

лектор: доц. Ч. Колев

2. Състояние и проблеми при изпълнението на Наредба 2/ 2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

3. Устойчиво строителство - изисквания и принос за опазването на околната среда и за устойчивото развитие.

лектор акад. Я. Иванов

 

Пловдив, 11.10.2019г. 

1. Контрол върху качеството в строителството - европейски стандарти и добри практики

„ Регламент 305/2011, българско законодателство, европейски стандарти”

лектор инж. И. Дабижева

„Допустими отклонения в строителството и приемане на СМР”

лектор доц. Л. Хрисчев

2.  „Сглобяемото строителство - състояние и перспективи"

 лектори акад. Я. Иванов и инж. С. Гарабедян

Смолян

Смолян, 05.04.2019 г., семинар

1.  Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга.

лектор: доц. Ч. Колев

2. Състояние и проблеми при изпълнението на Наредба 2/ 2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

3. Устойчиво строителство - изисквания и принос за опазването на околната среда и за устойчивото развитие.

лектор акад. Я. Иванов

 

 

 

Продължава...

Смолян

       Смолян, 05.04.2019 г., семинар

1.  Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга.

лектор: доц. Ч. Колев

2. Състояние и проблеми при изпълнението на Наредба 2/ 2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

3. Устойчиво строителство - изисквания и принос за опазването на околната среда и за устойчивото развитие.

лектор акад. Я. Иванов

Семинаръг бе открит от г-жа Надежда Митева – управител на регионално сдружение на НТС Смолян, а водещ бе инж. Диана Палагачева – председател на НТС по строителство Смолян

 

 

      

Продължава...
Абонамент чрез RSS