Vensy SUser

Vensy SUser

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

Уеб сайт:: http://www.gavick.com

Смолян

Смолян, 05.04.2019 г., семинар

1.  Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга.

лектор: доц. Ч. Колев

2. Състояние и проблеми при изпълнението на Наредба 2/ 2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

3. Устойчиво строителство - изисквания и принос за опазването на околната среда и за устойчивото развитие.

лектор акад. Я. Иванов

 

 

 

Общо събрание

 

ПОКАНА

Управителният съвет на „Научно-технически съюз по строителство в България”/НТССБ/ на основание  чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква Общото събрание на  12.12.2019 г. /четвъртък/  в 9.30 часа, в гр. София, ул.”Г. С.  Раковски” № 108, Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на Управителния съвет на НТССБ за периода от месец декември 2014 до месец декември 2019 г.; 2.  Отчет за дейността на Контролния съвет за периода месец декември 2014 до месец декември 2019 г.; 3. Изменения и допълнения в устава на НТССБ; 4. Удостояване на заслужили деятели на НТССБ със званията и връчване на награди; 5.  Освобождаване на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет и избор на членове на Управителния съвет и Контролния съвет.  Всяко научно-техническо дружество - член на  сдружението може да участва в Общото събрание на НТССБ с двама избрани делегати. Регистрацията ще се извърши на  12.12.2019 г. в зала № 3 от 8,30 до 9,30 часа. При липса на кворум общото събрание ще се проведе същия ден в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

 

 

 

 

 

Пловдив

Пловдив, 11.10.2019   семинар

1. Контрол върху качеството в строителството - европейски стандарти и добри практики

„ Регламент 305/2011, българско законодателство, европейски стандарти”

лектор инж. И. Дабижева

„Допустими отклонения в строителството и приемане на СМР”

лектор доц. Л. Хрисчев

2.  „Сглобяемото строителство - състояние и перспективи"

 лектори акад. Я. Иванов и инж. С. Гарабедян

 

 

 

предстоящо

София, 24.10.2019 г., НДНТ, зала 3, 13,30 ч.

Кръгла маса"Контрол върху качеството в строителството - европейски стандарти и добри   практики"

 

лектори : инж. Дабижева, доц. Хрисчев, лектор от МРРБ 

Абонамент чрез RSS