Кръгла маса по проблемите на ЗБУТ

Кръгла маса по проблемите на ЗБУТ в строителството и ефективното прилагане на ПБЗ
НТССБ и ФНТС организират събитието, което ще се проведе на 24.10.2018г. от 13,30ч. в зала 3 (етаж 2) на Националния дом на науката и техниката, ул. „Раковски“ 108, София.
Повече информация може да намерите от поканата (оттук).

Продължава...
Абонамент чрез RSS