Общо събрание

 

ПОКАНА

Управителният съвет на „Научно-технически съюз по строителство в България”/НТССБ/ на основание  чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква Общото събрание на  12.12.2019 г. /четвъртък/  в 9.30 часа, в гр. София, ул.”Г. С.  Раковски” № 108, Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на Управителния съвет на НТССБ за периода от месец декември 2014 до месец декември 2019 г.; 2.  Отчет за дейността на Контролния съвет за периода месец декември 2014 до месец декември 2019 г.; 3. Изменения и допълнения в устава на НТССБ; 4. Удостояване на заслужили деятели на НТССБ със званията и връчване на награди; 5.  Освобождаване на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет и избор на членове на Управителния съвет и Контролния съвет.  Всяко научно-техническо дружество - член на  сдружението може да участва в Общото събрание на НТССБ с двама избрани делегати. Регистрацията ще се извърши на  12.12.2019 г. в зала № 3 от 8,30 до 9,30 часа. При липса на кворум общото събрание ще се проведе същия ден в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

 

 

 

 

 

Последно променена вСряда, 16 Октомври 2019 09:17

Оставете коментар

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.