Семинари

 1. СЕМИНАРИ

  1. Смолян, 19 май 2023 г., Дом на техниката Смолян

  Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството

  1. Нови подходи за подобряване на аварийната безопасност по време на строителството

   лектор: доц. Ст. Първанов

  1. Oценка на техническото състояние на съединенията между панелите на ЕПЖС

  лектор: доц. Л. Хрисчев

  1. Възможности за решително подобряване на качеството при изпълнение на скални откоси по пътищата

   лектор: проф. Чавдар Колев

  1. Състояние и проблеми  при изпълнение на програмата за дълбоко саниране

  лектор: акад. Я. Иванов, доц. А. Янакиева

   

  1. Пловдив, 14.юни 2023 г., Дом на техниката Пловдив

   Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството

  1. Полихлорирани бифенили (ПХБ) в строителните материали – разпространение и рискове за човешкото здраве

  лектор: доц. Р. Захариева

  1. Аварии по време на строителството - състояние и проблеми. подходи за подобряване на аварийната безопасност

  лектор: доц. Ст. Първанов

  1. Оценка на техническото състояние на съединенията между панелите на ЕПЖС

  лектор: доц. Л. Хрисчев

  1. Състояние и проблеми  при изпълнение на програмата за дълбоко саниране

  лектор: акад. Я. Иванов, доц. А. Янакиева

   

  ФОРУМ

  София, 25 ноември 2023 г.

  Национален форум" Дигитализацията в строителството - състояние, проблеми и ползи"

   

  ЧЕСТВАНЕ