27.03.2015; Пловдив, Предизвикателства в съвременното строителство

„Устойчиво строителство -  състояние, проблеми и перспективи"

Лектор: акад. Я. Иванов

 

„Предизвикателства пред управлението на строителните отпадъци в България" (указания за приложение на законодателството)

Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева