03.04.2015, Смолян; Предизвикателства в съвременното строителство

„Устойчиво строителство -  състояние, проблеми и перспективи"

Лектор: акад. Я. Иванов

 

„Приложение на Еврокод 8 и другите нови европейски стандарти”

Лектор: доц. д-р инж. Чавдар Колев

 

„Нови технологии в геотехниката”

Лектор: доц. д-р инж. Чавдар Колев