24.04.2012 г. - Кръгла маса по проблемите на средното професионално образование

Научно-техническия съюз по строителство в България, Областното представителство – София на Камарата на строителите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи и Асоциацията на гимназиите по архитектура, строителство и геодезия, организираха Кръгла маса по проблемите на средното професионално образование. Кръглата маса се състоя на 24.04.2012 г. от 10,00 ч. в зала No 2 (етаж 2) на Националния дом на науката и техниката, ул. “Раковски” No108, София.

Дискутирани бяха проблемите на средното професионално образование, потребностите на специалисти със средно образование за строителния бизнес и въпроси, свързани с новия Закон за средното образование.

В Кръглата маса участваха депутати от Комисията за образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, министър Сергей Игнатов и представители на МОМН, НАПОО, представители на строителния бизнес – Камарата на строителите в България и всички директори на професионалните гимназии в бранша от цялата страна.