22.05.2015, Русе; Предизвикателства в съвременното строителство

Ефективни способи за борба със свлачищните и ерозионните процеси по дунавското и черноморското крайбрежие"

Лектор: доц. д-р инж. Чавдар Колев

 

„Устойчиво строителство -  състояние, проблеми и перспективи"

Лектор: акад. Я. Иванов

 

„Предизвикателства пред управлението на строителните отпадъци в България" (указания за приложение на законодателството)

Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева