02.10.2015 г.,Пловдив; Предизвикателства в съвременното строителство

„Контрол на качеството в строителството”

Лектор: доц. д-р инж. Иван Павлов

 

„Управление на ЗБУТ в строителството”

Лектор: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев