16.10.2015 г., Враца; Предизвикателства в съвременното строителство

„Предизвикателства пред управлението на строителните отпадъци в България" (указания за приложение на законодателството)

Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева

 

„Устойчиво строителство -  състояние, проблеми и перспективи"

Лектор: акад. Я. Иванов