20.05.2016 г., Смолян; Качество и безопасност в строителството

„Контрол на качеството в строителството“
Лектор: доц. д-р инж. Иван Павлов

„Приложение на ЗБУТ в строителството“
Лектор: доц. д-р инж Лъчезар Хрисчев