24.06.2016 г., Пловдив; Управление на строителните отпадъци

Управление на строителните отпадъци в България
Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева