29.09.2016 г., Пловдив; Нови предизвикателства в строителството

„Повишаване на експлоатационната надеждност и енергийна ефективност на съществуващи сгради. Паспортизация на сградите“
Лектор: проф. д-р инж. Димитър Назърски


„Приложение на ЗБУТ в строителството“
Лектор: доц. д-р инж Лъчезар Хрисчев