септ./окт. 2016 г., Русе; Оползотворяване на строителните отпадъци

„Възможности за оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци“
Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева