15.06.2017 г., Русе; Предизвикателства в съвременното строителство

Актуално състояние, напредък и проблеми при изпълнение на европейската политика за енергийна ефективност на сградите, съгласно директива 2010/31/ЕС
лектор акад. Я. Иванов

Устойчиво развитие (устойчиво строителство)
лектор акад. Я. Иванов

Надеждност на строителството през нулевия цикъл при трудни условия
лектор доц. Ч. Колев