26.10.2017 г., Русе; Предизвикателства в съвременното строителство

Адаптивна система за подобряване качеството и икономия на електроенергия
лектор: инж. Т. Радославов

Среща на КВСРО с ръководството и студенти от РУ “А. Кънчев”
водещ : проф. Б. Сотиров