10.11.2017 г., Пловдив; Национален форум „Устойчиво строителство – устойчиво развитие”

програмата ще се уточни по-късно