Беседи с учениците от ПГАСГ в Перник, Плевен, София, Русе и Пловдив

„Интелигентни, "зелени" и с почти нулево потребление на енергия сгради – състояние и проблеми”
лектор: акад. Ячко Иванов

датите ще се уточнят допълнително