НТС по строителство в България

Данни за контакт

Адрес:
имейл: ntssb_sf@abv.bg;
ул. Раковски № 108 етаж ІV, стая 404;
София 1000

Телефон: +359 2 988 46 78