Logo
Печат на тази страница

Ръководство

Управителен съвет:

 1. доц. д-р инж. Георги Годинячки – ВСУ „Л. Каравелов”
 2. инж. Диана Палагачева – ТО, Смолян
 3. инж. Доротея Дончева – ПГСАГ „Христо Ботев”, София
 4. проф. д-р инж. Димитър Назърски – УАСГ, БАИС
 5. доц. д-р инж. Иван Павлов – УАСГ
 6. инж. Ирен Дабижева - БИС
 7. доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
 8. проф. д-р инж. Румен Гуглев – НИСИ, София
 9. инж. Светулка Русева - София
 10. инж. Саркис Гарабедян – ТО, Пловдив
 11. д-р инж. Стефко Бурджиев – ТО, Русе
 12. проф. д-р инж. Стефан Терзиев – ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна
 13. инж. Тодор Топалски – ТО, Враца, КСБ
 14. доц. д-р инж. Чавдар Колев – ВТУ „Т. Каблешков”
 15. акад. Ячко Иванов - София

Изпълнително бюро:

 1. акад. Ячко Иванов - председател
 2. доц. д-р инж. Георги Годинячки – зам. председател
 3. доц. д-р инж. Иван Павлов - зам. председател
 4. инж. Светулка Русева - секретар
 5. проф. д-р инж. Димитър Назърски
 6. инж. Саркис Гарабедян
 7. доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

Съюзен контролен съвет:

 1. доц. д-р инж. Николай Янев – БНБ - председател
 2. доц. д-р инж. Румяна Захариева - УАСГ
 3. инж. Николай Николов – ТО, Пловдив
Template Design © Joomla Templates GavickPro. All rights reserved.