Пловдив

Пловдив, 12.06.2024 г., дом на техниката Пловдив

 Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството

1. Полезни зависимости между трептенията на превозните средства и устойчивостта на крайпътните скални откоси

   лектор: проф. Чавдар Колев

 2. Представяне на „Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолациите на ограждащите конструкции на сгради (фасадни стени, покриви и подове на неотопляеми помещения)

   лектор: проф. Димитър Назърски

3. Осигуряване на фасадните топлоизолационни системи на ветрови въздействия

 (доц. Л. Хрисчев, инж. Иван –Александър Цонев)

   лектор: доц. Лъчезар Хрисчев

 4. Изследване върху сроковете за декофриране и развитие на  характеристиките на бетона      в ранна възраст  (доц. Л. Хрисчев, гл. ас. Георги Иванов).

   лектор: доц. Лъчезар Хрисчев

5. Състояние и проблеми при изпълнението на Националната програма за дълбокото саниране – година и половина след стартирането

  лектори : акад. Ячко Иванов, доц. Ана Янакиева

 6. Предизвикателства и основни моменти при преминаване към Новото поколение Еврокодове

  лектор: инж. Ирен Дабижева