Семинари

  1. Смолян, април 2021 г. – оналайн

Национален семинар по актуални проблеми в строителството : качество и норми в строителството

1.1. Същност и роля на мониторинга за подобряване на качеството в строителството и експлоатацията – проф. Ч. Колев

1.2. Изпълнение на стоманобетонни конструкции проектирани по Еврокод – изисквания на действащите БДС. – доц. Л. Хрисчев

  1. Пловдив, 17 юни 2021 г. - онлайн

Национален семинар по актуални проблеми в строителството: нови технологии и норми в строителството

2.1. Допустими отклонения в строителството и приемане на СМР - доц. Л. Хрисчев

2.2. Устойчиво строителство – изисквания и принос за опазване на околната среда и за устойчивото развитие” - акад. Я. Иванов

2.3. Изследване на технологичните и конструктивни проблеми и решения при ранно

декофриране – д-р инж. Ст. Бакърджиев