Изисквания към резюмета и доклади

EN

РЕЗЮМЕТА

Резюметата трябва да бъдат подготвени и изпратени като файлове с разширение .DOC и .PDF на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Резюмето се представя до 2000 знака на двата официални езици на Конференцията, оформени в 1 (една) страница, съгласно изискванията посочени във файловете:

Template_Аbstract_DCB2020_BG.doc 

      ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИ

      Опция 1: Публикуване в отделен том на списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“
Пълна информация за авторите е достъпна на следния адрес: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/Препоръчителен обем на докладите - 6 страници (не по-малко от 4 и не повече от 8 страници)

Указания за оформяне на доклад 

Указания за оформяне на списъка с използвани литературни източници  

Microsoft Word template 
 

Лиценз за публикуване
Авторите, които желаят докладите им да бъдат публикувани в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering могат да ги подадат само ако всички съавтори са съгласни с условията на лиценза. Приетите и одобрени доклади ще бъдат публикувани в
съответствие със следния Лиценз за публикуване:

http://conferenceseries.iop.org/content/quick_links/IOP_Proceedings_Licence

Докладите трябва да се изпратят на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията.
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.

За връзка с редакторите използвайте имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Опция 2: Публикуване в Сборник с доклади на XI Mеждународна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“

Докладът не трябва да превишава 10 (десет) страници, включително илюстрациите. Страниците не се номерират, не се приемат доклади под формат на слайд. Допуска се
цветово оформление на отделни обекти от доклада. Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файловете: Template_DCB2020_BG.doc (за доклад, написан на български език) и Template_DCB2020_EN.doc (за доклад, написан на английски език), които можете да изтеглите чрез следните линкове:

·       доклад на български език - Template _DCB2020_BG.doc 

·       доклад на английски език - Template _DCB2020_EN.doc 

Докладите трябва да се изпратят на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията.  
Устното докладване може да става на български или на английски език. Информацията и текстовете включени в презентацията (слайдовете), които се представят по време на докладването, задължително трябва да бъдат на английски език.
За връзка с редакторите използвайте имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.