Честване

  1. проф. Милчо Брайнов - 100 г.  - р.28. 08. 1922 г.
    (проектант и ръководител на строежа на НДК) 

  2. чл.- кор. Йордан Симеонов - 100 г.-р. 04 .01.1922 г.

  3. проф. Тодор Карамански - 90 г.-р.1932 г.
    (председател на Съюза на конструкторите в България)

  4. акад. Ячко Иванов - 90 г.-р. 14. 09. 1932 г.
    (председател на НТССБ от 2001 – 2020)