Семинари

  1. Смолян, 27 май 2022 г., Дом на техниката Смолян

Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството

  • Инициативата  за дълбокото саниране (новата вълна на саниране) на ЕС и задачите на строителния бранш
    лектор: акад. Я. Иванов
  • Строителни скелета – изисквания при проектирането, изпълнението и експлоатацията
    лектор: доц. Л. Хрисчев
  • Новата наредба за проектиране и изпълнение на скелета – приложен анализ и практическо приложение
    лектор: доц. Л. Хрисчев
  • Еврокод 2 и Еврокод 8 и българските норми за проектиране - сравнителен анализ и коментари
    лектор: проф. Марина Трайкова
  • Представяне на „Ръководство за проектиране, изпълнение и контрол на качеството при изпълнение на хидроизолации на сгради и съоръжения” 
    лектор: проф. Димитър Назърски 
  1. Пловдив, 07.06.2022 г., дом на техниката Пловдив

 Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството

  • Участие на строителния бранш в изпълнение на програмата на ЕС за възстановяване и устойчивост  
    лектор: акад. Я. Иванов
  •  Инициативата за дълбокото саниране на ЕС и задачите на строителния бранш
    лектор: акад. Я. Иванов
  • Новата наредба за проектиране и изпълнение на скелета- приложен анализ и  практическо   приложение
    лектор: доц. Л. Хрисчев
  • Представяне на „Ръководство за проектиране, изпълнение и контрол на качеството при      изпълнение на хидроизолации на сгради и съоръжения” 
    лектор: проф. Димитър Назърски