проф. инж. Ганчо Ганев – основател на НТССБ

проф. инж. Ганчо Ганев – основател на НТССБ
датата ще се уточни допълнително