инж. Петър Горанчев – основател на НТССБ

инж. Петър Горанчев – основател на НТССБ
датата ще се уточни допълнително