100 години от рождението на проф Стефанов

На 22.05.2019 г. в УАСГ ще се проведе Юбилейна научно-приложна сесия с международно участие на тема : „Геотехника – наука и практика” в чест на 100 години от рождението на проф. Георги Стефанов”.

 

НТССБ е съорганизатор на събитието в памет на проф. Стефанов като бивш председател на НТС по строителство.