Предстоящи Семинари

Предстоящи Семинари (3)

Семинари/Форум

Смолян, 08.05.2020 г.

1. Национален семинар по актуални проблеми в строителството : качество и норми в строителството

1.1. Регламент 305/2011, българско законодателство, европейски стандарти

1.2. Допустими отклонения в строителството и приемане на СМР

1.3.  Сглобяемото строителство - състояние и перспективи

 

2. Пловдив, юни 2020 г.

Национален семинар по актуални проблеми в строителството: нови технологии и норми в строителството

 

2.1. Нови технически възможности за изолиране на сградите от вибрациите на превозните средства.

2.2. Нови течения в подходите за възстановяване на архитектурните паметници.

2.3. Нормативни документи за екологичните изисквания.

 

3. Пловдив, ноември 2020 г.

Национален семинар: „ Строителни скелета – изисквания при проектирането, изпълнението  и  експлоатацията ”

 

4. София, ноември 2020 г.,

Национален форум "Дигитализацията в строителството - състояние, проблеми и ползи"

 

 

ДАТИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА

Смолян

Смолян, 05.04.2019 г., семинар

1.  Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга.

лектор: доц. Ч. Колев

2. Състояние и проблеми при изпълнението на Наредба 2/ 2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

3. Устойчиво строителство - изисквания и принос за опазването на околната среда и за устойчивото развитие.

лектор акад. Я. Иванов

 

 

 

Продължава...

Смолян

       Смолян, 05.04.2019 г., семинар

1.  Ролята на съвременните технологии за повишаване на качеството на долното строене. Подценената роля на геотехническите измервания и мониторинга.

лектор: доц. Ч. Колев

2. Състояние и проблеми при изпълнението на Наредба 2/ 2017 г. за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

3. Устойчиво строителство - изисквания и принос за опазването на околната среда и за устойчивото развитие.

лектор акад. Я. Иванов

Семинаръг бе открит от г-жа Надежда Митева – управител на регионално сдружение на НТС Смолян, а водещ бе инж. Диана Палагачева – председател на НТС по строителство Смолян

 

 

      

Продължава...
Абонамент чрез RSS