Конференция МНК2021

Покана

 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ВИ КАНИ
на I Младежка научна конференция

„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”

която ще се проведе от 04 - 05 ноември 2021 г. в София, НДНТ, ул. „Раковски“ 108, зала 1

Медиен партньор вестник „Строител”


Поканват се за участие докторанти,
постдокторанти, млади учени, студенти и ученици от професионалните гимназии.
Участниците трябва да имат самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.
При съавторство водещ
(първи автор) трябва да бъде участникът на младежка възраст.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Устойчиво строителство и устойчиво развитие
 • Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще
 • Енергийна ефективност  на сгради и съоръжения
 • Постижения в конструктивното проектиране и изпълнението на строителството
 • Теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите
 • Сеизмична механика и сеизмично инженерство
 • Софтуер за проектиране в строителството
 • Фундиране на сгради и съоръжения
 • Пътно, железопътно и метростроителство
 • Строителство на хидротехнически съоръжения и тунели
 • Организация, икономика и управление на строителството
 • Безопасност на труда и противопожарна техника
 • Проблеми на дигитализацията в строителството. Умни градове и сгради
 • Архитектура на сгради и съоръжения
 • Обновяванне на сгради,съоръжения и паметници на културата

Важни дати

 • Изпращане на резюмета на докладите – 20 септември 2021 г.
 • Потвърждение за прието резюме - 25 септември 2021 г.
 • Изпращане на пълния текст на докладите - 25 октомври 2021 г.

Регистрация

Регистрирането се осъществява чрез изпращане на попълнена регистрационна форма по имейл до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., а всички документи като прикачен файл.

Регистрационна форма можете да изтеглите ОТТУК

Изисквания към резюмета и доклади


Резюметата трябва да бъдат подготвени като файлове с разширение .DOC и .PDF на имейл:
Резюмето се представя до 2000 знака оформени в 1 (една) страница.
Докладът не трябва да превишава 10 (десет) страници, включително илюстрациите. Страниците не се номерират, не се приемат доклади под формат на слайд. Допуска се
цветово оформление на отделни обекти от доклада. Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени в: Template_МНК2021_BG.doс (изтегли)

Регистрационна форма, резюме и доклад /до 2 бр. на участник/ с рецензия от хабилитирано лице (с изключение на учениците от професионалните гимназии), се изпращат на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сборник с доклади

Сборникът с доклади е вписан в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД и ще бъде регистриран  в портала ROAD за научни онлайн ресурси със свободен достъп. Идентифицира се с международен издателски номер за периодично издание (ISSN 2738-7879 CD; ISSN 2738-7887 online) и ще се издаде на оптичен носител и онлайн.

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. Организаторите на МНК‘2021 и редакторите на Сборника с доклади не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. НТССБ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.

Фактът, че сте заявили участие в конференцията DCB‘2020 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

Комисия от Научния съвет ще избере по един „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД“ от категориите : ученици, студенти, докторанти и млади учени. Авторите ще получат грамота и парична премия.

Научен съвет

Председател:

Членове:

 

Контакти

Организационен комитет

 

Председател:

Секретар

 Членове:

 

 

Офис на конференцията

България, София 1000,
ул. „Г. С. Раковски” №108, НТССБ

Тел.: +359 02 988 46 78,
www.ntssb.bg

Лице за контакти: инж. Светулка Русева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Програма