Семинари

 1. Смолян, 27 май 2022 г., Дом на техниката Смолян

Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството

 • Инициативата  за дълбокото саниране (новата вълна на саниране) на ЕС и задачите на строителния бранш
  лектор: акад. Я. Иванов
 • Строителни скелета – изисквания при проектирането, изпълнението и експлоатацията
  лектор: доц. Л. Хрисчев
 • Новата наредба за проектиране и изпълнение на скелета – приложен анализ и практическо приложение
  лектор: доц. Л. Хрисчев
 • Еврокод 2 и Еврокод 8 и българските норми за проектиране - сравнителен анализ и коментари
  лектор: проф. Марина Трайкова
 • Представяне на „Ръководство за проектиране, изпълнение и контрол на качеството при изпълнение на хидроизолации на сгради и съоръжения” 
  лектор: проф. Димитър Назърски 
 1. Пловдив, 07.06.2022 г., дом на техниката Пловдив

 Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството

 • Участие на строителния бранш в изпълнение на програмата на ЕС за възстановяване и устойчивост  
  лектор: акад. Я. Иванов
 •  Инициативата за дълбокото саниране на ЕС и задачите на строителния бранш
  лектор: акад. Я. Иванов
 • Новата наредба за проектиране и изпълнение на скелета- приложен анализ и  практическо   приложение
  лектор: доц. Л. Хрисчев
 • Представяне на „Ръководство за проектиране, изпълнение и контрол на качеството при      изпълнение на хидроизолации на сгради и съоръжения” 
  лектор: проф. Димитър Назърски