1471651443_mmkf
ЗА НАС
Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ) е най-старата творческо-професионална организация, която обединява инженери-строители.
ЦЕЛИ
Да обединява своите членове и да съдейства за тяхната професионална и творческа изява..
ДЕЙНОСТИ
Да провежда научно-технически и практически конференции, симпозиуми, обсъждания, изложби, обмяна на опит и др. форуми с регионално, национално и международно значение.
ИСТОРИЯ
НТССБ е най-старата творческо-професионална организация, която обединява инженери-строители.
Конференции
Организираните и проведени конференции с наши съорганизатори от Висшите учебни университети, ФНТС, фондация ЕВРИКА и др. са : Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (биенале четна година) и Младежка научна конференция с международно участие „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (биенале нечетна година). Участват учени, докторанти, студенти, ученици, представители на фирми с доклади в областта на строителството.
ПОВЕЧЕ
Сборници с доклади
Сборниците с доклади са вписани в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД. Част от докладите са публикуване към списание „IOP Conference Series: Materials Science and Engineering“, в съответния обявен том за годината.
ПОВЕЧЕ
Конкурси
Двата конкурса, които организираме, дават възможност на най-успешно завършилите образованието си, да участват и получат заслужена награда. Национален ежегоден конкурс за най-добър дипломен проект „Колю Фичето” за „магистър” и „бакалавър” Национален ежегоден конкурс за ученици с постижения в обучението в ПГАСГ „Млад строител – Колю Фичето”
ПОВЕЧЕ

Събития

сцената
Тържествено честване
Тържествено честване на 50 годишнината от основаване на НТССБ.
наградени
Наградени НТССБ
Наградени за активно участие в мероприятията през годините в НТССБ.
Смолян
“Млад инженер на годината”
На 15 юли 2011 г. в Дома на науката и техниката гр. Смолян се състоя церемония по връчване на наградата “Млад инженер на годината” в ежегодния Национален конкурс, провеждан от Федерацията на научно-техническите съюзи. Отличието бе присъдено на д-р инж. Борислав Димитров Христов за реализирана научна разработка в областта на автомагистралите и първокласните пътища.