orig-41006100340792912-1
Дом на техниката Смолян - 10.05. 2024 г.
Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството
ПОВЕЧЕ
Beautiful cityscape of Plovdiv, Bulgaria, in the medieval part of the city called Old Town, with the ancient Roman theatre
Дом на техниката Пловдив - 12.06.2024 г.
Национален семинар по актуални теми и тенденции в строителството
ПОВЕЧЕ